Yararlı Bilgiler

ETKİLİ EĞİTİM İÇİN ÖNERİLER

Çocuğun neler yapıp neler yapamayacağına karar verilmelidir. Her çocuk aynı hızda büyüme ve gelişme göstermez. Ebeveyn çocuğa bir şey söylediğinde çocuk yapmıyor ise, bu kasıtlı olabileceği gibi çocuk onu anlamadığından ya da yapamadığından da olabilir. Ebeveynler konuşmadan önce iyice düşünmelidir. Daha önce çocuğa herhangi bir uyarıda bulunmuş ya da bir kural koymuşlarsa ona uymaları gerekir. Bununla birlikte, çocuktan beklenen davranış ya da konulan kurallar gerçekçi olmak zorundadır

ÇOCUKLARDA GENİZ ETİ SORUNU

Geniz eti, bademciklere benzer şekilde görev yapan bir dokudur ve burnun gerisinde yerleşmiştir. Geniz etini bademcikler gibi çocuğunuzun boğazına bakmakla göremezsiniz. Geniz eti büyüdüğü veya iltihaplandığı zaman bazı problemlere yol açabilir. Eğer çocuğunuza büyümüş veya iltihaplanmış geniz eti nedeniyle ameliyat gerekiyorsa, bazı bilgileri öğrenmeniz hem sizin, hem de çocuğunuzun hastanedeki işlemlerle ilgili endişelerini hafifletecektir.

ÇOCUĞUM ANAOKULUNA BAŞLAMAYA HAZIR MI?

Anaokulları, sadece çalışan annelerin çocuklarına bakım ve eğitim hizmeti veren kurumlar olarak değerlendirilmekten öte, her çocuğun yararlanması gereken eğitim yuvaları olarak görülmeye başlanmıştır. Gerek medyada, gerekse yazılı basında anaokulu eğitiminin yararlarına sıklıkla değinilmesinin, toplumun bilinç düzeyinin artmasına katkıda bulunduğu görülmektedir.

TÜRKİYEDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk Döneminde : Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMANIN ÖNEMİ

Okulöncesi eğitim bireyin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Çocuklar okulöncesi yıllar boyunca bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel, dil gelişimlerini büyük ölçüde tamamlanmaktadırlar. Bu dönemdeki gelişmeler yaşamın ileriki yıllarında oldukça önemli olmaktadır ve okulöncesi eğitimle çocukların bütün gelişim alanlarını desteklemektedir

DÜNYA DA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Okul öncesi ilgili bilgilerin ilk olarak Eski Yunan da ortaya çıktığı bilinmektir.16-17 yy.da düşünürler bu dönemle ilgilenmeye başlamışlardır. Çocuk gelişimi konusunda ilk olarak çalışanlar ve okul öncesi eğitime öncülük edenler tıp doktorları ve sosyal reformcular olmuştur.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDİR?

Okul Öncesi Eğitim, çocuğun bireysel özelliklerine uygun olarak; tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren, duygularının gelişimini ve algılama gücünü artırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan ve yaratıcılığını pekiştiren, onların; milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığını geliştiren, kendini ifade etmesine, öz denetimlerini sağlayabilmesine ve bağımsızlığını kazanmasına olanak sağlayan sistemli bir eğitim sürecidir. Aynı zamanda, okul öncesi eğitim kurumları, çocuklara Türkçe'nin doğru ve güzel kullanımını sağlar, onları ilköğretime hazırlar ve toplum tabanlı aile ve çocuk eğitimi yapar.

Kategoriler