Üyelik Formu

 Genel Bilgiler
 Yuva Adı :
 Yetkili Adı Soyadı :
 Yaş Gurubu (min - max) : -
 Dönem (Ay) :
 Faaliyet Alanları :
Anaokulu
Bebekevi
BİLSEM
Çocuk Gelişim Merkezi
Çocukevi
Etüd Eğitim Merkezi
Görme Engelli
Gündüz Bakım Evi
Güzel Sanatlar Eğitimi
İşitme Engelli
Konuşma Engelli
Kreş
Ortopedik Engelli
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi
Oyun Evi
Oyun Grubu
Rehabilitasyon Merkezi
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Spor Eğitimi
Yabancı Dil Eğitimi
Yaz Okulu
Yuva
Zihinsel Engelli
 İletişim Bilgiler
 İl / İlçe / Semt :
 Adres :
 Telefon :
 Faks :
 E-Posta :
 Web :
     
 Kullanıcı Bilgileri
Kullanıcı Adı :
 Şifre :
 Şifre (Tekrar) :
   
Bu üyelik sözleşmesi (bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır) Nos bilgisayar ve Güv.Tekn.Dış Tic.Ltd.Şti. (bundan böyle Nosbilisim olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.bebekyuvasi.com ve bünyesinde bulunan diğer internet adreslerinde mal (ürün) alımı veya satışı yapmak ve yaptığı işi, firmasını tanıtabilmek, reklamlarını verebilmek üzere bulunan kurumsal veya bireysel üyelik formunu dolduran tüm özel, tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle üye veya üyeler olarak anılacaktır) ile Nosbilisim arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

Bu sözleşmede; Nosbilisim'ın tüm internet sitelerinin kullanım koşulları, üyenin hak ve sorumlulukları, Nosbilisim'ın hak ve sorumlulukları beyan edilmiştir. Ziyaretçi, üyelik formunu doldurduğunda; bu sözleşmeyi okuduğunu, tümünü anlayıp onayladığını, hükümlerine uymayı, tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen kabul ve taahhüt eder. Nosbilisim yayınlamış olduğu bu sözleşmeyi yine aynı sitede yayınlamak koşuluyla tek taraflı değiştirme, yenileme hakkına sahiptir. Bu değiştirme, yenileme 7 gün içinde uygulamaya geçirilecektir. Üye, yayınlanan sözleşmeyi takip etmekten sorumludur. Sözleşme yenilendikten sonra Nosbilisim sitesine giriş yapan üye bu değişiklik ve yenilemeleri kabul etmiş sayılır. Üyelik formu kanunlara göre reşit olan kişiler tarafından doldurulabilir.

Üyenin Yükümlülükleri
 • Üye, Nosbilisim’ın sunduğu hizmet'i, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Almakta olduğu Hizmet'i 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca üye, başkalarının hizmeti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 • Üye ; Nosbilisim servislerinden yararlandığı sırada, üyelik formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,
 • Nosbilisim tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Nosbilisim’ya ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,
 • Nosbilisim servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Nosbilisim ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Nosbilisim’ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 • Nosbilisim ortamında site geneline zarar verecek veya Nosbilisim’yı başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,
 • Nosbilisim üyesi kendisinin belirleyeceği bir "Üye Adı" ve "Şifre"ye sahip olur. "Üye Adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini
değiştirebilir. Bu yüzden şifrenin seçimi ve korunmasının tamamiyle kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, Nosbilisim’ın şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını,

 • Tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 • Nosbilisim adı altında yaptıkları yorumların, beyan ettikleri fikirlerin başka sitelerde yayınlanmasından doğan hukuki uyuşmazlıklarda Nosbilisim’ın hiçbir sorumluluğunun olmadığını,
 • Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
 • Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
 • Nosbilisim servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamiyle kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamiyle kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Nosbilisim'dan tazminat talep etmemeyi,
 • Nosbilisim’ın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 • Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 • Üye, üye adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 • Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını,
 • Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,


Kabul ve taahhüt etmiştir.

Nosbilisim’ın Yükümlülükleri
 • Nosbilisim’ın tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, Nosbilisim hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.
 • Nosbilisim, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.
 • Nosbilisim’ın internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı değişiklik, üyeye yapılmış tebligat yerine geçecektir. Üye, kendisine intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.
 • Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi, üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi, üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda, Nosbilisim, üyelerinin bilgilerini ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir.
 • Nosbilisim üye için üyenin yaptığı işi, firmasını tanıtabileceği,reklamlarını verebileceği, emlağını ve otomobilini ticari amaçlı tanıtabileceği, iş bulmak amaçlı özgeçmiş yayınlayabileceği ya da eleman ihtiyacını karşılamak amaçlı ilan verebileceği alt yapıyı sağlamakla yükümlüdür.
 • Nosbilisim’ın üyelik hizmetini üyeye sunma yükümlülüğü, üyenin üyelik bedelini ödemesiyle ilgili olarak, üye tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve Nosbilisim’ın bu kredi kartı vasıtasıyla üyelik bedelini tahsil edebilmiş olması veya üye tarafından üyelik bedelinin EFT veya banka havalesi ile Nosbilisim'ya ödenmiş olması şartına bağlıdır.
 • Nosbilisim herhangi bir anda, şekilde ve nedenle üyeye sağladığı hizmetleri değiştirme, yenileme, tamamen kaldırma, ücretlerini değiştirme haklarına sahiptir.
 • Hayra, üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.
 • Nosbilisim üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Nosbilisim sorumlu tutulmayacaktır.
 • Nosbilisim, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Nosbilisim’ın sorumlu olmadığını kabul eder.
 • Nosbilisim bünyesindeki tüm yazılar, resimler, makaleler vb. alıntı oldukları belirtilmediği takdirde Nosbilisim'ya aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununa göre Nosbilisim'da bulunan tüm yazılımların, programların kodlarının telif hakkı Nosbilisim'ya aittir.


Yürürlük

Sözleşmede belirtilmiş olan karşılıklı hak ve yükümlülükler, üyelik başvurusunun kabulü ile süresiz yürürlüğe girer.

Fesih

Nosbilisim sözleşmeye, gizlilik ilkelerine ve yürürlükteki yasalara uymayan üyelerin üyeliklerini hiç bir sebep göstermeksizin feshedebilir. Bu durumda üyelik formundaki bilgiler iade edilmez ve Nosbilisim’ın sorumluluğu, henüz üye tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.